logo of stemcell research

In het labo van de Veterinary Stem Cell Research Unit van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent) wordt onderzoek gedaan op mesenchymale stamcellen, het stamceltype dat het meeste gebruikt wordt bij stamceltherapie. Met haar onderzoeksgroep wil Prof. dr. Catharina De Schauwer focussen op het fundamentele diergeneeskundig stamcelonderzoek om als dusdanig ‘proof-of-concept’ te leveren voor veelgebruikte stamceltherapieën.

Deze cellen worden uit verschillende bronnen (incl. beenmerg, vet, perifeer bloed, navelstrengbloed en -matrix) en bij verschillende diersoorten (incl. paard, hond en rund) geïsoleerd en vervolgens in cultuur gebracht, gekarakteriseerd, gedifferentieerd en ingevroren. Momenteel focust het lopende onderzoek zich enerzijds op de myogene differentiatie van mesenchymale stamcellen bij rund en anderzijds op de therapeutische mogelijkheden van mesenchymale stamcellen als behandeling voor peesletsels bij het paard.

Picture of our campus at UGent Merelbeke

PersoneelLeer ons kennen

Catherina profile picture

Catharina De Schauwer

Hoofd van onderzoeksgroep

Emma profile picture

Emma Heyman

Assistent

Marguerite

Marguerite Meeremans

Wetenschappelijk personeel

Maria profile picture

Maria Olenic

Wetenschappelijk personeel

OnderzoekOns werk

DienstenWat we aanbieden

Bewaren van cellen & weefsels

Wij hebben bij verschillende diersoorten ervaring met het isoleren, in cultuur brengen en bewaren van verschillende cel- en weefseltypes waaronder:

  • fibroblasten geïsoleerd uit een huidbiopt
  • mesenchymale stamcellen geïsoleerd uit diverse weefsels

We kunnen u verder helpen indien u het DNA van uw huisdier wenst te bewaren voor later gebruik, bv. om uw huisdier te klonen.

Indien u informatie wenst over het isoleren en bewaren van cellen en/of weefsels van dierlijke oorsprong, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

PhD thesisIn detail

BenieuwdMail ons

Contact

Geïnteresseerd in ons onderzoek?

  • Wij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Kom jij ons team vervoegen?

  • Wij staan open voor vrije sollicitaties.