Stamcellen als bron voor kweekvlees

Gezond voedsel op een duurzame manier produceren én in voldoende hoeveelheden voor de alsmaar toenemende wereldbevolking, is wereldwijd één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Niettegenstaande de huidige productiesystemen die onder druk staan omwille van hun impact op het milieu, voorziet vlees wel in onze behoefte aan hoog-kwalitatieve eiwitten en verschillende micronutriënten. Daarom moeten we op zoek naar volwaardige alternatieven zoals bv. de productie van kweekvlees.

Meestal worden satellietcellen gebruikt om kweekvlees te produceren. Deze cellen behoren tot de niche van adulte stamcellen, aanwezig in spierweefsel, die verantwoordelijk zijn voor de groei en regeneratie ervan (Figuur 1). Het proliferatievermogen van deze cellen is echter een limiterende factor. Expansiemogelijkheden tot 20 verdubbelingen zijn beschreven, wat niet voldoende is als kweekvlees op een grote schaal geproduceerd moet worden.

Figuur 1. Overzicht van het productieproces van kweekvlees uitgaande van 2 mogelijke celbronnen, namelijk embryonale stamcellen en satellietcellen.

Om de mogelijkheden van alternatieve celbronnen zoals embryonale stamcellen en mesenchymale stamcellen (MSC) voor de productie van kweekvlees te verkennen, maakt onze onderzoeksgroep deel uit van een interdisciplinair team bestaande uit onderzoekers van de Universiteit Gent (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Faculteit Wetenschappen) en KU Leuven campus Kortrijk (Tissue Engineering Lab). In het bijzonder focussen wij ons op de boviene MSC als een alternatieve bron voor kweekvleesproductie.